Bemutatkozás Szakmai életrajz Publikációk Restaurátori kutatás Mikroszkópos vizsgálatok Festményrestaurálás Galéria Restaurátori munkák Kapcsolat

Bemutatkozás
Festményrestaurálás
Kapcsolat
Rokokó óratok restaurálása

Négy oldalán festett, aranyozott   r o k o k ó   ó r a h á z  r e s t a u r á l á s a R e s t a u r á l á s   e l ő t t - u t á n


A fából készült óraház aranyozott, fő oldalán kerti idill, virágot szedő párral. További három oldala, a vállrész és oromzat növényi motívumokkal díszített.
Átvételkor az óraház felszínét megsötétedett, sárga, erősen hasadozott lakkréteg borította. A festésen és aranyozáson kisebb sérülések voltak láthatóak, de esztétikailag leginkább a lakk hiányai voltak szembetűnőek.
Az álló óraház két lába letört, ezeket egy korábbi javítás alkalmával hársfával pótolták - jelen helyreállítás során ezek aranyozására is sor került. A festett óraház felületéről a megsárgult lakk eltávolítását követően láthatóvá váltak a tárgy eredeti színei.
Az óraház átvételkor és restaurálás után.


K e r t i  i d i l l


Az óraház fő oldala: kerti jelenet virágot szedő párral, átvételkor és restaurált állapotban.
Az arany alapra festett jelenet színei a lakk eltávolításával felfrissültek, a hasadásokban lerekódott szennyeződés is eltávolítható volt.


A   v i r á g d í s z e k


Az óraház három oldalán lendületesen, könnyed modorban megfestett növényi díszek láthatóak.
A sárgult, sötét, szennyezett lakkréteg eltávolításával láthatóvá váltak a festett virágdíszítés eredeti színei.
Részletfelvétel, restaurálás előtt és után.


I l y e n  v o l t...


A virágdíszek átvételkor, a lakkréteg eltávolítása előtt, részletfelvétel.


... i l y e n  l e t t


Az arany háttérre festett virágdíszek feltárás után, részletfelvétel.


A virágok restaurálás előtt és után


A virágdísz átvételkor és a lakkréteg eltávolítása után, részletfelvétel.       

Aranyozott, festett rokokó
óratok restaurálása

 

Margitay Tihamér Fürdőző
c. festményének restaurálása

 

Anton K: Férfiportré
restaurálása, 1778

 

Puskovits Adolf arcképének
helyreállítása

 

Veronika kendője, itáliai
barokk kép restaurálása

       

Franz Seewald:
Hölgy portréja, 1756

 

Madarász Viktor után,
Petőfi halála

 

Eralino Schmidt
férfiportré restaurálása

 

Lipnoi Szent Miklós
ikon restaurálása

 

Keresztvitelt ábrázoló
festmény restaurálása