Bemutatkozás Szakmai életrajz Publikációk Restaurátori kutatás Mikroszkópos vizsgálatok Festményrestaurálás Galéria Restaurátori munkák Kapcsolat

Bemutatkozás
Festményrestaurálás
Kapcsolat
Petőfi halála

P e t ő f i  h a l á l a  (Hazám) - másolat Madarász Viktor festménye nyomán. Félig feltárt állapot.K u t a t ó a b l a k o k


A festményen, a megfelelő oldószer kiválasztása, valamint a feltárás módjának meghatározása érdekében kutatóablakokat nyitottunk, egyet a "Hazám" felirat, a másikat a "Haldoklik a költő" című vers felett.
A szaggatott vonal bal oldalán látható az átvételkor jellemző szennyezett felület, jobbra a szennyeződések és lakkréteg eltávolítása után, feltárt állapotban.
Részletfelvételek.A papíron a vers:

Petőfi Sándor: Haldoklik a költő...
(Thomas Moore után, angolból:
Here Sleeps The Bard)

Haldoklik a költő, akinek kezében Apollónak lantja zengett ollyan szépen, Kinek dala omlott, mint vad vihar árja, vagy elhalt távol kis patak módjára. Aludj, néma költő... most észrevétlenül jár vihar és szellő holt homlokod körül, vihar, mely harsog, mint harczdalod harsogott, és szellő, mely elhal, mint szerelmi dalod.

Debrecen, 1848. október vége - november 16.


Á t v é t e l i  á l l a p o t b a n


A festmény átvételi állapotában a felületre lerakódott szennyeződések és elváltozott lakkréteg torzította a látványt, emiatt a szennyeződésréteg és a megsárgult lakk eltávolítása mellett döntöttünk.
A vászon hordozója erősen hullámos volt, néhány kisebb szakadás is megfigyelhető volt rajta, valamint több festékhiány, kipergés, melyek fizikai behatás során keletkeztek. Totálfelvétel.R e s t a u r á l á s  u t á n


A festmény restaurált állapotban.
A festmény a régi, gyenge vakkeret helyett új, ékelhető és távtartókkal ellátott vakkeretet kapott, melyre a hullámos vászon vasalás után úfelfesztíhető volt.
A hiányok tömítése enyvet, krétát és hármas keveréket tartalmazó masszával történt, melyek a környeket színéhez igazodó akvarell aláfestést kaptak.
A festményre lakkbenzinben oldott dammár védőlakk réteg került. Az esztétikai helyreállítás csökkentett olajtartalmú olajfestékkel történt. Totálfelvétel.
P e t ő f i   h a l á l a


A fent restaurált festmény másolatként készült a balra látható, Madarász Viktor által készített Petőfi halála című festménye után (Petőfi Irodalmi Múzeum, olaj-vászon, 57.332.1., 823938).
Bár Petőfi halála (Hazám) című festménye a kompozíció teatralitása miatt nem éri el korábbi munkái színvonalát, a róla készült reprodukciók nagy száma a téma óriási népszerűségére utal.
(artportal.hu)       

Aranyozott, festett rokokó
óratok restaurálása

 

Margitay Tihamér Fürdőző
c. festményének restaurálása

 

Anton K: Férfiportré
restaurálása, 1778

 

Puskovits Adolf arcképének
helyreállítása

 

Veronika kendője, itáliai
barokk kép restaurálása

       

Franz Seewald:
Hölgy portréja, 1756

 

Madarász Viktor után,
Petőfi halála

 

Eralino Schmidt
férfiportré restaurálása

 

Lipnoi Szent Miklós
ikon restaurálása

 

Keresztvitelt ábrázoló
festmény restaurálása


Bemutatkozás Festményrestaurálás Kapcsolat

Bemutatkozás Szakmai életrajz Publikációk Restaurátori kutatás Mikroszkópos vizsgálatok Festményrestaurálás Galéria Restaurátori munkák Kapcsolat