Bemutatkozás Szakmai életrajz Publikációk Restaurátori kutatás Mikroszkópos vizsgálatok Festményrestaurálás Galéria Restaurátori munkák Kapcsolat

Bemutatkozás
Festményrestaurálás
Kapcsolat
Lipnoi Szent Miklós ikon

E r a l i n o   S c h m i d t :   F é r f i p o r t r é,   1 8. s z.    -   A portré feltárás után, konzerválás előttR e s t a u r á l á s   e l ő t t


A félalakos portré díszes öltözetű, magas katonai hivatalt betöltő férfit ábrázol. Prémmel szegett, sötétkék mentéjét lánc fogja össze címert formázó csattal, melyet kétoldalt szárnyas, négylábú lények tartanak. Mentéje alatt vörös, díszes gombokkal varrott dolmányt visel, derekán zöld zsinóröv, hóna alatt prémes zöld sapkát, jobbjában feliratos levelet tart.
A festményt átvételkor szennyezett, sötét lakkréteg takarta, az arc nagyobb részét vastagon, hevenyészetten felvitt “glettréteg” fedte, színében erősen elváltozott átfestéssel. Ez a sötét kiegészítés a festmény szennyezettségén túl esztétikailag igen zavaró volt, nem illeszkedett a festményhez, gondatlan kivitele is indokolta eltávolítását. Az arcról átvétekor is meg lehetett állapítani, hogy nagy területen erősen sérült, de nem lehetett tudni, milyen mértékben.

 


A festmény állapota


A bal oldali képen félig feltárt állapotban, jobbra feltárás és tömítés után. A feltárás során sorra láthatóvá lesznek a festmény sérülései, a festékréteg hiányai. Teljes feltárás után látható, hogy az arc nagyobb része elpusztult.


E l t a k a r t    f e l i r a t

A hordozót dublírozták, ennek következtében a vászon sérüléseire nem lehetett következtetni. A vászon átvételkor merev és hullámos. Feltárás után a képet a vakkeretről lefejtve, megkezdődött a dublírvászon eltávolítása. A dublírozást a mai szokástól eltérő módon végezték: az előre feszített vásznat kenték meg a dublírmasszával, majd arra simították rá a képet. A dublírvászonnal együtt nagyrészt a massza is levált a hátoldalról, melynek során szite teljes épségében láthatóvá vált a német nyelvű felirat: abgemahlen A.. 1741 in(?) 61 Jahr alt.


E r a l i n o   S c h m i d t


A hátoldalon, a jobb alsó sarokban feltehetően a festő neve szerepel: Eralino Shmidt Mahler (Maler-festő).


Az arc helyreállítása


A festmény teljes feltárása után látható volt, hogy az arc nagyobb része hiányzik. Azonban néhány töredék megmutatta, mettől meddig tartott a szem, hol volt a szemgolyó - ezeket követve és kiegészítve lépésről lépésre kirajzolhatóvá vált a férfi szeme, az arc, a száj, az orr formája. Balra az arc átvételi állapotában, jobbra a glettréteg és átfestés eltávolítása után.


Átvételkor és helyreállítás után


A bal oldali felvételen az akvarell aláfestés látható, amely megelőzte és segítette a végleges olajretust. Jobbra az arc rekonstrukciója után.


A  l e v é l    f e l i r a t a


Restaurálás után, részletfelvétel.

       

Aranyozott, festett rokokó
óratok restaurálása

 

Margitay Tihamér Fürdőző
c. festményének restaurálása

 

Anton K: Férfiportré
restaurálása, 1778

 

Puskovits Adolf arcképének
helyreállítása

 

Veronika kendője, itáliai
barokk kép restaurálása

       

Franz Seewald:
Hölgy portréja, 1756

 

Madarász Viktor után,
Petőfi halála

 

Eralino Schmidt
férfiportré restaurálása

 

Lipnoi Szent Miklós
ikon restaurálása

 

Keresztvitelt ábrázoló
festmény restaurálása