Bemutatkozás Szakmai életrajz Publikációk Restaurátori kutatás Mikroszkópos vizsgálatok Festményrestaurálás Galéria Restaurátori munkák Kapcsolat

Bemutatkozás
Festményrestaurálás
Kapcsolat
Lipnoi Szent Miklós ikon

P u s k o v i t s   A d o l f   a r c k é p e ,    1 8 6 3    -   félig feltárt állapot, részletfelvételR e s t a u r á l á s   e l ő t t


A félalakos portré zöld vadászathoz öltözött, kisfiút ábrázol, kezében puskával.
A festményt átvételkor szennyezett, megsárgult lakkréteg takarta.


R e s t a u r á l á s   e l ő t t


A kézen és a fej mellett nyitott kutatóablak a feltáráshoz legmegfelelőbb oldószer kiválasztására.

 


Kutatóablak a háttéren

A háttéren nyitott kutatóablak


Átvételkor és helyreállítás után


Az arc, részletfelvétel.


H e l y r e á l l í t á s    u t á n


A festmény a szennyeződések eltávolítása, tömítés, lakkozás, retusálás után, díszkeretben, restaurált állapotban.

       

Aranyozott, festett rokokó
óratok restaurálása

 

Margitay Tihamér Fürdőző
c. festményének restaurálása

 

Anton K: Férfiportré
restaurálása, 1778

 

Puskovits Adolf arcképének
helyreállítása

 

Veronika kendője, itáliai
barokk kép restaurálása

       

Franz Seewald:
Hölgy portréja, 1756

 

Madarász Viktor után,
Petőfi halála

 

Eralino Schmidt
férfiportré restaurálása

 

Lipnoi Szent Miklós
ikon restaurálása

 

Keresztvitelt ábrázoló
festmény restaurálása