Bemutatkozás Szakmai életrajz Publikációk Restaurátori kutatás Mikroszkópos vizsgálatok Festményrestaurálás Galéria Restaurátori munkák Kapcsolat

Bemutatkozás
Festményrestaurálás
Kapcsolat
Franc seewald: Hölgy portréja

A n t o n  K. :  F é r f i p o r t r é ,  1 7 7 8   -  barokk portré restaurálásaSzemrevételezés és fototechnika

A festmény vörös, prémes mentébe, díszes dolmányba öltözött, magas katonai tisztet betöltő férfit ábrázol, fehér parókában. Bal kezében könyvet tart, derekán kék színű zsinóröv, arany bojttal és díszekkel, bal kezén ékköves gyűrű.
A kép felülete átvételkor erősen szennyezett, lakkrétege sárga és megsötétedett. A háttéren és az alakon is több nagy méretű, a kép síkjából erősen kidomborodó tömítés volt látható, felületük többnyire erősen kagylós. A festményt több helyen átfestették, ezeknek a területeknek a színe elváltozás miatt esztétikailag zavaró volt. A képre tekintve szemrevételezéssel is megállapítható volt, hogy a festményt többször javították, nagy felületeken átfestették. 
Az UV-umineszcens felvétel szintén többszöri javítást sejtetett.

 


A rejtett felirat


A hordozó hátoldalára a vászon sérülései miatt dublírvásznat ragasztottak. A ragasztás ugyan tartott, de a hrodozó merev volt és hullámos, ráadásul a férfi fejétől balra mindkét réteg vászon átszakadt. A dublírvászon leválasztása után, a dublírmassza eltávolítása közben vált láthatóvá a vászon közepének fekete betűkkel festett, latin nyelvű felirata: Natus Anno 1733. die 3 Junij- depictus A 1778 die 5 Marty. Az 1733 június 3-i dátum az ábrázolt személy születési dátuma lehet, a festmény elkészültének ideje pedig 1778, március 5.

 


A n t o n K (...) p i n x i t


A jobb alsó sarokban a festő neve szerepel, mely kopottsága miatt csak részben olvasható: Anton K(...) pinxit


A   b a l   k é z


A festményt borító megsötétedett bevonat eltávolítása után láthatóvá vált, hogy a háttér egészét - néhol több rétegben is - átfestés borította. A tömítések mindegyike rendkívül kemény volt, megjelenése és viselkedése alapján legalább háromféle. A feltárással napvilágra került a festmény több eredteti, addig elfedett részlete, valamint számos nagy méretű sérülés, mely a dublírvászon, a tömítések és átfestések láthatatlanná tettek.
A vászon foltozása, majd újrafeszítése után a szakadás okozta sérülések és kipergések tömítése következett. A képen a tömített állapt látható.A z  a r c

A férfi arca feltárás és foltozás után - és restaurált állapotban.

 Restaurálás előtt - és után

A férfi arca átvételkor, és helyreállítás után. A kép felülete átvételkor erősen szennyezett, lakkrétege megsötétedett. A háttéren és az alakon több nagy méretű, a kép síkjából erősen kidomborodó, fényes tömítés volt látható. A tömítések felülete többnyire erősen kagylós, eltérően a kép többi részének faktúrájától. A képre tekintve szemrevételezéssel is megállapítható volt, hogy a képet többször javították, nagy felületeken átfestették.

 


R e s t a u r á l á s  u t á n


A kéz a festmény tömítése, lakkozása és esztétikai helyreállítása után.

       

Aranyozott, festett rokokó
óratok restaurálása

 

Margitay Tihamér Fürdőző
c. festményének restaurálása

 

Anton K: Férfiportré
restaurálása, 1778

 

Puskovits Adolf arcképének
helyreállítása

 

Veronika kendője, itáliai
barokk kép restaurálása

       

Franz Seewald:
Hölgy portréja, 1756

 

Madarász Viktor után,
Petőfi halála

 

Eralino Schmidt
férfiportré restaurálása

 

Lipnoi Szent Miklós
ikon restaurálása

 

Keresztvitelt ábrázoló
festmény restaurálása