Bemutatkozás Szakmai életrajz Publikációk Restaurátori kutatás Mikroszkópos vizsgálatok Festményrestaurálás Galéria Restaurátori munkák Kapcsolat

Bemutatkozás
Festményrestaurálás
Kapcsolat
Franc seewald: Hölgy portréja

V e r o n i k a    k e n d ő j e  -  Itáliai festő, 17. századV e r o n i k a    k e n d ő j e


Veronika a kereszthordozó Krisztus arcát kendőjével megtörlő asszony, aki ott volt az asszonyok között, akik Jézust követték a Golgotára - olvasható a Magyar Katolikus Lexikonban. Amikor Veronika látta, hogy a Megváltó arcát teljesen elborítja a vér, amit a kereszt szárához kötözött kezeivel nem képes letörölni, bátran odalépett hozzá és kendőjével megtörölte a Szent Arcot. Az Úr Veronika kendőjén hagyta arcának igaz képét, innen a szó: vera icon (lat.), "igaz képmás" jelentése. (Magyar Katolikus Lexikon)
A keresztény művészet lexikona leírása szerint "Veronika gyakran szerepel kálváriák és keresztutak Keresztvitel jelenetében, a Keresztrefeszítés képein, de más szentek társaságában vagy egyedül is ábrázolják, kezében Krisztus arcképét őrző kendővel. Ezt a kendőt esetleg angyalok mutatják a híveknek, de előfordul Krisztus szenvedésének eszközei között is." (A keresztény művészet lexikona; Corvina, 1994)


Restaurálás előtt és után

A kis méretű, dublírozott festmény felülete átvételkor sárga volt, matt és sötét tónusú. Ennek eltávolításával láthatóvá lettek a festmény addig alig látható, valódi színei.


H a s a d á s o k    a z    a r c o n

A festményen a festékréteg széthúzódása miatt hasadások keletkeztek, melyekbe beült a szennyeződés is. A hasadások az amúgy is kis méretű, sötét kép részleteit alig kivehetővé tették.


A z  a r c


A festmény feltárásával és az esztétikailag zavaró hasadások sötét vonalainak visszafogásával észrevehetővé váltak a Veronika arcán korábban alig látható könnycseppek is.


V e r a   i c o n


Krisztus kendőn megjelenő képmása, a festmény restaurálása után.

       

Aranyozott, festett rokokó
óratok restaurálása

 

Margitay Tihamér Fürdőző
c. festményének restaurálása

 

Anton K: Férfiportré
restaurálása, 1778

 

Puskovits Adolf arcképének
helyreállítása

 

Veronika kendője, itáliai
barokk kép restaurálása

       

Franz Seewald:
Hölgy portréja, 1756

 

Madarász Viktor után,
Petőfi halála

 

Eralino Schmidt
férfiportré restaurálása

 

Lipnoi Szent Miklós
ikon restaurálása

 

Keresztvitelt ábrázoló
festmény restaurálása